hace 20 días

Er du en kraftfull leiar, vil du ta Valle til nye høgder?

Valle har i dag eit godt tenestetilbod som vi vil fortsette å styrke og forbetre. Relevant utdanning frå høgskole/universitet, gjerne med utdanning innan…

Valle kommune
Valle de San Juan, Tolima

Postularme

hace 18 días

Landbruksrådgjevar

Valle kommune søker 50% fast stilling som rådgjevar og sakshandsamar knytta til fagområdet jordbruk, miljø og viltforvaltning.

Valle kommune
Valle de San Juan, Tolima

Postularme

hace 18 días

Arealplanleggar

Hovudoppgåvene er sakshandsaming av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova. Det vil vere mogeleg å tilpasse arbeidsoppgåver etter kompetanse.

Teknisk, Valle kommune
Valle de San Juan, Tolima

Postularme


Jobs Online

Busca entre las empresas que están contratando en Colombia para que puedas enviar tu curriculum por Internet de forma gratis y sin registro.

Aplica a las últimas ofertas de empleos

MenuAnuncios.

Work Online