hace 3 días

Miljøterapeut

Bofellesskapet i psykiatri har ledig stilling som miljøterapeut i 80 %. Bruk av kriseplan, ukeplan og individuell plan.

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 3 días

Brukerstyrt personlig assistent

Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder.

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 14 días

Konsulent, kommunale avgifter

Stillingen er i dag underlagt kommunalområdet Samfunn og miljø, kommunalteknikk. Oppgavene vil i hovedsak være ajourføring av kommunens register for beregning…

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 17 días

Sykepleier/Vernepleier

Avdeling rus og avhengighet (ARA) er inndelt i fem poliklinikker og fire døgnseksjoner. Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø med mulighet for utvikling.

Helse Sør-øst RHF
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 14 días

Fagansvarlig miljøterapeut

Miljøarbeidertjenesten har ledig 1 x 100 % stilling som fagansvarlig miljøterapeut i avdeling 2. Fagansvarlig miljøterapeut jobber 50% med fagadministrative…

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 14 días

Vegingeniør

Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 30 ansatte, og har ansvar for veg, vann og avløp, samt drift av park og anlegg.

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 17 días

Arkivleder/fagansvarlig dokumentsenteret

Ansvarlig for at dokumentforvaltning og arkivarbeidet blir utført i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer.

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 14 días

Ergoterapeut/spesialergoterapeut Vikariat

Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt i og utenfor kommunen. Bidra med å sikre overgangen mellom sykehus/korttidsavdeling og hjemmet i tett…

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 22 días

PP-rådgiver

Pedagogisk tjeneste skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for…

Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Fagarbeider Jernbane

Relevant høyere utdanning, gjerne innen fagområdet arkiv- og dokumentasjonsforvaltning. Bør ha kjennskap til relevant lovverk for fagfeltet.

Dokumentsenter, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

lydtekniker

Huset eies og drives av Nes kommune og er organisert under Kommunalområdet for kultur og mangfold. Vi trenger derfor å styrke vår tekniske stab.

Nes kulturhus, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Bilmekaniker

Vi har ledige stillinger på vårt tilbud til ungdom på Årnes ungdomskafe (13-18 år) og på juniorklubbtilbudet (10-12 år) på Årnes og Auli.

Aktivitetstilbud til barn/unge, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Front Office Service Manager

Da flere av våre dyktige helsefagarbeidere går av med pensjon, er det nå ledig: 1 x 90 % 1 x 85 % 1 x 60 % faste stillinger i todelt turnus med arbeid hver 3…

Nes sykehjem avd. 2C-D-E, skjermet enhet, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Rådgivere til byggsak og planavdelingen

Stillingen vil ligge under både plan- og byggesaksavdelingene. Hovedarbeidsoppgaver vil være å behandle søknad om fradeling av eiendommer, søknader om…

Byggesak og Plan, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Barnehagelærer

Hos oss er det 30 pasienter fordelt på 3 grupper. Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, alternativt annet relevant arbeid.

Nes sykehjem avd. 2C-D-E, skjermet enhet, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Helsefagarbeidere

Hjemmetjenesten har ledig følgende faste stillinger som helsefagarbeider: 80 %, 2 x 75 %, 3 x 50 % og 6 x 20 % helg Stillingene er i turnus dag/kveld, med…

Hjemmetjenesten, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Sykepleier 4 x 100 % fast stilling

Norsk autorisasjon som sykepleier, gjerne med relevant tilleggsutdanning. Lønn etter gjeldende tariff + rekrutteringstilskudd til sykepleiere på 30.000,- utover…

Hjemmetjenesten avd. 2, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Butikkmedarbeider

Soknene Fenstad og Ingeborgrud ligger på landsbygda med svært gode friluftsområder og fritidstilbud. I begge menigheter er det stor oppslutning om livshøytider…

Den norske kirke, Borg bispedømme
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Sykepleier, 1 x 100 %

Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, krav om bestått B2-test. Hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og på legevakta.

Nes sykehjem avd. 1CDE, korttid/rehab. Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Fagansvarleg barnevern

Det er ledige følgende stillinger i miljøarbeidstjenesten avd. 3 2 stillinger som miljøarbeider, 100 % fast. Arbeidsoppgaver Yte tjenester i henhold til…

Miljøarbeidertjenesten avd. 3, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Pedagogisk leder

Vårt uteområde er utfordrende både for små barn og store barn, med blant annet en sykkelbane og sandland. Ha ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering…

Espira Evangtunet
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Legevikariat ved ARA Elvestad Døgn

Etter etableringen av ny struktur for spesialiseringsløpet for leger, er avdelingen (i samarbeid med divisjon psykisk helsevern) godkjent for hele…

Divisjon psykisk helsevern, Seksjon ARA Elvestad døgn
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Salgssjåfør

Virksomhetsleder er sentral også som aktør i den samlede utviklingen av helse- og velferdstjenesten i Nes, og som medlem av ledergruppen til kommunalsjef helse…

Helse og velferd, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Førstekonsulent

Alle aktuelle kandidater vil før et eventuelt intervju måtte bestå svømmetest med bl. a. dykk inntil 4 m. Du må bestå en badevaktprøve, med dykk ned på dypeste…

Nes svømmehall, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv

hace 30+ días

Lærer, vikariat

Årnes skole har ledig 100% årsvikariat som kontaktlærer fra 1.8.22. Arbeidsoppgaver Vikariatet er en kontaktlærerstilling på 7. trinn. Dersom søker har…

Årnes skole, Nes kommune
Arnes, Tarragona provincia

Enviar Cv


Jobs Online

Todas las agencias de empleo guía completa que permite a los trabajadores encontrar oferta y ver las quien están contratando para poner contracto con los recursos humanos

Oficios y profesiones

MenuAnuncios.

Work Spain